Vorig jaar is er geen startmiddag geweest daarom is er een slotmiddag op zondag 10 juni aanvang 14.00 uur.
 
Noteer deze datum alvast in je agenda, nadere details volgen.