Startmiddag seizoen 2016/2017 Op zondagmiddag 4 september is de tradionele startmiddag. Zoals gebruikelijk is het programma strikt geheim. Kosten p.p. €5,- voor leden, voor niet-leden (introducees) €10,- . Opgave kan via deze link of persoonlijk bij de activiteitencommissie (Bertha Hidding of Roland ter Wisscha). Aanvang van de startmiddag is 14:00 uur. Graag opgeven voor 30 augustus a.s.!